Engeset

A Friendly Plant er en del av en utstilling som fant sted i Nederland i Desember 2013.

Den er en del av et kunstverk produsert av Silje Forbes som inneholder en plante som reagerer med

lyder på forskjellig bevegelser i rommet. Særdeles fancy.